برخی از انواع آنتی بيوتيکها : | بلاگ

برخی از انواع آنتی بيوتيکها :

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

برخی از انواع آنتی بيوتيکها : پنی سيلين ها جانشينهای پنی سيلين آمينوگليکوزيدها تتراسيکلين ها نيتروفورانها آموکسی سيلين آمپی سيلين پنی سيلين جی 🌹.............................🌹 ا ريترومايسين لينکومايسين اسپکتينو مايسين سفالوسپورينها تايلوزين استرپتو مايسين جنتا مايسين کانا مايسين نئومايسين 🌹.............................🌹 تتراسيکلين اکسی تتراسيکلين کلر تتراسيکلين داکسی سايکلين 🌹.............................🌹 فورازوليدون فورالتادون @canaryparsi...
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : شنبه 18 شهريور 1396 ساعت: 20:45