ترکیب رنگ برای جفت زدن

ساخت وبلاگ
چکیده : &nb... با عنوان : ترکیب رنگ برای جفت زدن بخوانید :

                                                                  خلاصه اي از تركيب رنگ مناسب براي جفت زدن قناري نسل قناري اهلي كه امروز در رنگ هاي گوناگون مهمان خانه هاي پرنده دوستان است بهجفت زدن قناري سبز رنگ باز مي گردد كه اين رنگ پايه (مادر رنگ) همه رنگها حساب مي شود. يعني اگر هريك از رنگها را با اين رنگ تركيب شود اثر خودش را در نسل بعدي نشان خواهد داد. رنگ طبیعی قناری سبز وبافته های رنگ که در تشکیل و آمیختگی رنگ پرهای قناری کاراییو پادرمیانی دارند بر این پایه اند سه رنگ سیاه وقهوه ای و زرد - باتوجه به پديد آمدن رنگهاي جديد رنگ هاي پايه جديدي نيز به وجود آمده اند. البته نبايد از دید دور داشت كه رنگ پايه بايد خالص باشد . (ابلغ نباشد.پايه در اينجا به معني خالص است.) اساتيد توافق دارند كه بايستي يكي از رنگها چه در نر يا ماده رنگ پايه باشد . و رنگهاي پايه بیشتر دربرگیرنده : سفيد--آهويي-طوسي- سفيد اهويي- سرخ سوخته – سبز- پرتقالي – سرخ- طلايي و... مي باشد. اگر در نظر داريد جوجه هايي با رنگ هاي زيبا داشته باشيد يا مي خواهيد جوجه هايي بارنگ هاي دلخواه به دست بياوريدبايستي قبل از جفت نمودن در رنگ هاي قناري نر و ماده دقت كنيد. و حتي اجداد انها را دقيقا بدانيد چون رنگ اجداد در گزینش رنگ نسلهاي بعد کارسازاست. براي مثال: بیشترا قناری طوسی برامده جفت اندازی قناری سبز با سفید یا سبز با طوسی می باشد. ولی قناری طلایی با سفید آهویی هم رنگ طوسی میدهد. قناری طوسی رنگ و قناری سفید طوسی را با قناری های رنگ زرد يا سفيدجفت بیاندازید. در جفت نمودن بهتر است رنگ نر وماده كمي با هم تفاوت داشته باشند يعني يكي پر رنگ تر ويكي كم رنگ تر باشد. -اين نكته را هميشه بايد در نظر داشت كه هدف ارتقاء يك مشخصه است پس حين جفت اندازي همه تناسب ها بايد رعايت گردد تا زيبايي به اوج كمال خودش برسد. به طور مثال يك قناري ابلغ را اگر بخواهيم از دیدگاه رنگ ارتقاء دهيم بايد به سمت رنگ روشن تر برويم. -رنگ هاي سازگار جهت جفت اندازي: 1- سفيد با طلايي ، ليمويي، ماستي ، ابلغ طلايي يا ابلغ سفيد طوسي(سياه وسفيد) يا ابلغ سفيد آهويي وآهويي 2- سرخ سوخته با سرخ سوخته ، دراچيني ، و شتري سرخ 3- سرخ با سرخ ، پرتقالي يا طلايي 4- سبز با طلايي وسفيد 5- طوسي(سياه) با سفيد وطلايي 6- آهويي با سفيد ،طلايي يا ليمويي 7- شتري با شتري سرخ - در مورد رنگ هاي ابلغ هم اگر به سمت رنگ روشن تر برويم بهتر است. براي مثال : ابلغ سبز وطلايي با سفيد يا طلايي ابلغ سرخ با سرخ يا پرتقالي ابلغ سفيد آهويي با سفيد ابلغ سفيد طوسي با سفيد يا طلايي يا ليمويي برای اینکه یک جوجه قناری سفید تولید شود باید دو ژن سفید یکی از پدر و دیگری از مادر خود بگیرد بنابراین اگر قناری سفید را با یک قناری زرد جفت نماییم تمام جوجه ها یک ژن سفید از پدر و یا مادر سفید و یک ژن زرد از پدر و یا مادر زرد خواهند گرفت و همه جوجه ها رنگشان زرد خواهد بود برای اینکه رنگ زرد غالب است . اگر این جوجه ها را با هم جفت نماییم جوجه های آنها هم سفید وهم زرد خواهند شد. از چهار جوجه یکی سفید یکی زرد و دو تای دیگر زردوسفید خواهند شد . در قناری سفید ژن رنگ سفید غالب و در قناری زرد ژن رنگ زرد غالب است . اگر یک قناری سفید غالب را بایک قناری زرد معمولی یا کمرنگ جفت نماییم جوجه ها ۵۰٪ سفید و ۵۰٪ زرد معمولی خواهند بود و اگر این جوجه ها را با هم جفت نماییم قناری سفید دلخواه به دست خواهد آمد . بهترین جفت برای به دست آوردن قناری سفید جفت کردن قناری زرد روشن یا به اصطلاح قناری ماستی با قناری سفید ( تمام سفید ) میباشد . این را هم باید در نظر داشت ژن همانطوریکه رنگ را به ارث منتقل به نخستد می نماید اندازه وشکل و خواص را هم به اعقاب و نخستد منتقل می نماید . - مواردي كه بهتر است از آنها پرهیز شود : الف ) در مورد رنگ سفيد بهتر است با سفيد جفت نشود چون باعث انتقال ژن ضعيف به نسل بعدي مي گردد.اين ضعف در حالت پرها يا ضعف جسماني ممكن است خود را نشان دهد. ب) از اختلاط دو رنگ نا متمايز پرهيز گردد. به عنوان مثال رنگ ابلغ طلايي با سرخ سوخته يا شتري ناهمگون است. ج) نژاد هاي رنگي جديدي به وجود آمده اند كه بهتر آنها را با هم نوع خودشان جفت زد واز اختلاط آنها با نژاد هاي ديگر پرهيز نمود زيرا ارزش آنها به نژاد جديدي است كه به وجود آمده. -نكته اخر اينكه در جفت اندازي بهتراست تمام جوانب در نظر گرفته شود حتي از حيث جثه و فرم هيكل هم بايد تناسب را در نظر داشت.

رنگ,قناری.جفت زدن قناري.جفت زدن قناري. رنگ طبیعی قناری .رنگ هاي قناري قناری سبز . قناری طلایی . قناری طوسی. قناری سفید. نژاد هاي رنگي,...
نویسنده : بازدید : 2615 تاريخ : جمعه 24 بهمن 1393 ساعت: 0:10